_

پوشانک یزد

نیم قرن سابقه در تولید پارچه

طرح دلخواه

تولید انواع پارچه با سلیقه و طرح و مشتری

عرض تکمیل

پارچه های تولیدی در پوشانک یزد با انواع عرض تکمیل قابل ارائه است

انواع پارچه

تولید انواع پارچه یک رو و دورو گردباف با کیفیت منحصربفرد

وزن در متر مربع

کنترل کیفیت پارچه در زمان تولید و تحویل با استاندارد بالا

انواع پارچه های گردباف در پوشانک یزد

کیفیت و تنوع طرح با رنگ انواع پارچه یک رو و دورو با پوشانک یزد